Nowości


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Vipera

 

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu uregulowanie zasad zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Konsumentem (Klientem). W przypadku jeśli postanowienia niniejszego regulaminu w jakikolwiek sposób ograniczają prawa Konsumentów wynikające z wiążących przepisów prawa, postanowienia te są nieważne.

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: PIASECZNO, Armii Krajowej 10 , NIP: 1231319794, tel. +48 887 222 325 , adres email: sklep@vipera.com.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. W przypadku zawierania umowy sprzedaży z Klientem będącym podmiotem gospodarczym zastosowanie ma paragraf 10.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. 

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w formie pisemnej zgłosić  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, zgodnie z p.5.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Prosimy o podanie w opisie reklamacji: rodzaju i daty wystąpienia wady, oczekiwanego sposobu rozwiązania reklamacji, pełnych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu i adresem email.

6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta konieczne będzie dostarczenie produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony o przesłanie reklamowanego produktu na koszt Sklepu. Prośba o dostarczenie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się do reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

6. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurami dostępnymi w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach internetowych organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej. 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, przetwarzanie powierzone zostało home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowa 4.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§10

Postanowienie regulaminu dotyczące przedsiębiorstw

 

1. Niniejszy paragraf regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

2. Sklepowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności oraz dostaw w przypadku Klientów nie będących Konsumentami.

4. Zgodnie z art. 558  §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu.

 

 

Data obowiązywania regulaminu: od 30.05.2016

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Vipera Cosmetics e-sklep on-line, kosmetyki, makijaż, make'up, kosmetyka kolorowa, lakiery, odżywki do paznokci, pudry, szminki, szminki w płynie, błyszczyki, cienie, konturówki do oczu i ust, maskary, fluidy, podkłady, róże sypkie, róże prasowane, kulki, rozświetlacze, balsamy, korektory w sztyfcie, korektory w płynie, musy, eyelinery, zmywacze, olejki do twarzy, serum, utrwalacze makijażu, pędzle do makijażu, blendery, gąbeczki, aplikatory

Click Shop | Hosting home.pl